Ämne 3: Skillnader och likheter mellan olika grupper av intergenerationellt lärande

Man kan anta att alla grupper som deltar i intergenerationellt lärande är motiverade att lära av varandra. Men man kan också förvänta sig att vuxna är mer angelägna om att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till den yngre generationen. Ibland kan de unga bli otåliga eller ointresserade av vad de äldre har att säga. En av de största skillnaderna mellan de två grupperna skulle vara att de äldre kanske tar mer tid på sig att ta till sig den kunskap och de färdigheter som de yngre delat med sig av. Även om det finns fler likheter än skillnader är den största skillnaden att den yngre generationen beskrivs som mer flytande och har fler olika klassificeringar och identiteter som inte fanns hos de äldre generationerna.  Det har skett en förändring mellan de äldre och yngre generationerna under årens lopp och intergenerationellt lärande hjälper till att överbrygga dessa klyftor och hjälper olika generationer att kommunicera med varandra.