Ämne 4: Budget

  • Ett generationsöverskridande projekt kräver också en viss budget; därför måste du vara medveten om hur mycket det projekt du vill utveckla kommer att kosta.

Allt från lokal till transport, material och konsultationer – allt detta måste analyseras ordentligt, beroende på projektets omfattning, för att budgeten ska kunna upprättas på ett realistiskt sätt.

  • Budgeten kan också hämtas från finansieringen. Sök och hitta lokala finansieringsmöjligheter från lokalsamhället, kommuner, stiftelser och lokala serviceklubbar.
  • Tänk på att du först måste avgöra om finansieringen kommer att täcka driftskostnader (t.ex. transport) eller ett specifikt projekt.

https://www.freepik.com/