Ämne 4: Sätt att övervinna “utmaningarna”

Lär dig att navigera i relationer mellan generationer.

 • Individualisera ditt tillvägagångssätt när du träffar människor. Ta reda på vad de kan tillföra rummet som ingen annan kan tillföra.
 • Använd kunskap om generationers egenskaper för att erkänna och erkänna olikheter i stället för att ge ett omdöme eller en värdeangivelse.
 • Interaktionerna bör behandlas med en nyfikenhet och ett öppet sinne. Ställ frågor för att lyssna och förstå, inte för att formulera ett svar.

Att övervinna de praktiska utmaningarna.

EPALE (Electronic Platform from Adult Learning in Europe) 2020 föreslår att man håller ett separat möte med de olika berörda åldersgrupperna innan man samlar alla. Detta kommer att hjälpa till att upptäcka vilka utmaningar och behov som kan finnas ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv.

Frågor att tänka under dessa möten:

 • Rädsla, oro och likheter i varje generation;
 • Vilka är de olika behoven och stödet;
 • Hitta en tid och en lämplig plats att träffas vid;
 • Hitta tillgängliga platser eller onlineplattformar;
 • Identifiera olika förmågor i grupperna;
 • Ta upp och utmana förutfattade antaganden om varandra på ett vänligt sätt;
 • Erkänna olika kommunikationsstilar mellan de olika åldersgrupperna.

En 6-stegsguide för ett framgångsrikt program för generationsväxling.

 1. Fokus uppsökande verksamhet i samhället: Rekrytering kräver en särskild gruppmedlem som organiserar programmet och identifierar socialt isolerade äldre vuxna.
 2. Ta bort hinder: Var medveten om eventuella rörelse- och transportbegränsningar för att överväga och tillhandahålla lämpliga alternativ.
 3. Tillgänglighet är viktigt: se till att material och verktyg är tillgängliga för deltagare som kan ha kommunikationsproblem.
 4. Utbilda deltagarna: För att uppnå långsiktiga mål är det viktigt att tillhandahålla bakgrundsinformation och behov för varje generation, för att bygga upp förtroendet och få båda generationerna att känna sig bekväma.
 5. Håll det roligt och informellt: Det föreslås att interaktionerna bör inledas informellt genom att tillhandahålla ett välbekant utrymme och maximera de sociala möjligheterna.
 6. Använd ett styrkebaserat tillvägagångssätt: Bygg upp ett program för flera generationer som ger alla deltagare samma värde, samma styrkor och samma preferenser.

https://unsplash.com/photos/TlFw-WoI8_w