Ämne 5: Lärande mellan generationerna Mål

  • Skapa en generationsöverskridande metodik för att lära sig nya värderingar i skolorna genom att integrera äldre människor i verksamheten.
  • Skapa pedagogiska aktiviteter mellan generationerna. Dessa aktiviteter hjälper unga människor att lära sig lokala seder och bruk i samhället. Detta görs genom att aktivera lokala skolor och mötesplatser i samhället som platser för sådana interaktiva aktiviteter mellan äldre och unga. Anta sociala program som gör det möjligt för de äldre att vara förebilder och mentorer för de yngre.
  • Främja positiva attityder till åldrande, förebygga åldersdiskriminering (fördomar och diskriminerande attityder mot andra eller till och med en själv på grund av ålder) och andra stereotyper.
  • Främja relationer och band mellan äldre och elever genom att interagera och ha roligt med varandra och inte bara förmedla kunskap, så att vanliga stereotyper förändras.

Fostering relationships and bonds between seniors and students  by interacting and enjoyment with each other

https://ggie.berkeley.edu/wp-content/uploads/2019/12/Teaching_Technology_about_Seniors_1340x720-400×215.jpg

  • Visar barn och samhället som helhet att äldre människor kan vara aktiva och dynamiska.
  • Förbättrar kommunikationen mellan generationerna genom att man känner till varandras behov. Denna kommunikation utvecklar ungdomars kommunikationsförmåga och lär dem tålamod, empati och respekt för äldre.
  • Främjar sociala färdigheter hos både unga och äldre och bygger relationer mellan de olika generationerna. Detta kan göras genom att stödja program för vänligt sällskap bland unga volontärer som följer med de äldre. Volontärerna tillhandahåller olika tjänster, t.ex. att eskortera äldre personer till marknaden, äta en måltid, ge enkel teknikundervisning och så vidare.
  • Främja processen och metoden för arbete mellan generationerna genom att införliva den i läroplanen för både barn och äldre. Det kan ske genom att äldre personer med erfarenhet och de som är specialiserade inom vissa områden får hålla föreläsningar och workshops med anknytning till sina områden, antingen på universitet eller i skolor. På så sätt skapas en utbildningsmiljö som knyter samman generationer och drar nytta av varandras erfarenheter.
  • Utbyte av kunskap, erfarenheter och kompetens.
  • Varje person har olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter och kompetenser som kan föras vidare till en annan. Genom intergenerationellt lärande kan dessa kunskaper och färdigheter överföras till en annan generation. Den yngre generationen, som är mer tekniskt kunnig, kan lära äldre generationer hur man använder teknik. Äldre generationer kan lära yngre generationer färdigheter som hantverk, stickning och andra färdigheter som kanske inte lärs ut i formell utbildning.