Ämne 5: Utvärdering

Utvärdering och dokumentation är de viktigaste aspekterna av programplaneringen. Det ger dig en konkret analys av om projektets mål har uppnåtts (och om projektet därför var framgångsrikt), vilken inverkan det hade på deltagarna och om det kan förbättras, och hur.

Det är också viktigt att skilja på utvärdering av generationsöverskridande projekt och andra sociala projekt. Skillnaden ligger – i viss mån – i det faktum att intergenerationella projekt för samman olika generationer och främjar ömsesidigt utbyte mellan dessa generationer, vilket alla kan dra nytta av.

I allmänhet är det viktigt att ha praktiska förfaranden som “kan tillämpas på de givna förhållandena” och “med rimlig ansträngning”.

Ibland är det dock svårt att utvärdera eftersom resultaten “är svåra att kvantifiera eftersom de ofta är diffusa och långsiktiga”. (Springate et al., 2008).

För att övervinna denna utmaning måste man:

  • Fastställa tydliga mål och resultat
  • Övervaka målen under hela projektet
  • Involvera deltagarna i utvärderingsprocessen och utforma frågorna.
  • Genomför kvalitativ och kvantitativ datainsamling.