Gruppaktiviteter

Debatt om mångkulturalism och interkulturalism

  • Dela upp gruppen i två lag, ett som representerar mångkulturalism och det andra som representerar interkulturalism.
  • Ge varje grupp tid att undersöka och förbereda argument för sin ståndpunkt.
  • Genomför en “debatt” mellan de två lagen, där varje lag presenterar sina argument för varför deras tillvägagångssätt presenterar positiva eller “negativa” aspekter (om några) om varje koncept.
  • Efter debatten, underlätta en diskussion för att utforska styrkorna och svagheterna i varje strategi, och hur de skiljer sig från varandra.
  • Uppmuntra deltagarna att dela med sig av sina egna erfarenheter och perspektiv på mångkulturalism och interkulturalism, och hur de har sett dessa strategier tillämpas i sina egna samhällen.

Det interkulturella museet

  • Aktiviteten går ut på att dela ut olika ord relaterade till interkulturalitet runt om i rummet.
  • Placera en bit kartong bredvid varje ord.
  • Be deltagarna att skriva något på pappret som de tänker på när det gäller det ordet. Det kan vara en teckning, en mening eller ett annat ord och de måste rotera genom alla korten.
  • Efteråt kommer det att hållas en gruppdiskussion för att förklara vad de har skrivit eller ritat på pappret.