Gruppaktiviteter

Låt oss titta på den korta situationen och försöka analysera den där förståelsen och attityden mellan generationerna kolliderar.

https://www.youtube.com/watch?v=reRcVxAWT1g&t=58s

  • (stoppa videon vid 1:00 minut) Kan du beskriva den här kvinnan? Hur skulle du kunna beskriva henne?
  • (stoppa videon vid 2:00 minut) Vad tänker du om det ögonblicket? Hur skulle du beskriva den unga mannen?
  • (stoppa videon vid 3:00 minut) Och hur var det med det ögonblicket?
  • (titta till slutet) Och hur är det nu?

På samma sätt är det med utbildning mellan generationer. Den här situationen visar hur viktigt det är att förstå, att inte ha fördomar. Dessutom att människor är olika och hur man presenterar information så att båda dessa människor kan förstå den på samma sätt genom digital teknik.

Låt oss fastställa den personlighet vi har i våra organisationer eller vad vi föreställer oss att han/hon ska vara:

  • Dela in deltagarna i grupper: Grupp 1 och 2 skapar en person med åldersspannet 18-40 år och Grupp 3 och 4 skapar en person med åldersspannet 41-65 år.
  • Varje grupp skapar sin egen persona, inklusive identitet, ålder, yrke och intressen.
  • Bedöm hur digitalt avancerad denna person kan vara.
  • Varje grupp presenterar sin person och diskuterar sina val.