Gruppaktiviteter

Markera det felaktiga svaret och diskutera:

  • När befolkningen i världen ökar finns det ingen anledning för de unga att förlita sig på de äldre.
  • Lärande mellan generationer bygger ofta på berättande.
  • Man kan få en genuin känsla av samhörighet mellan generationerna genom att samskapa digitala berättelser.
  • Berättelser väcker känslor hos lyssnaren och får dem att känna samhörighet med både berättelsen och den som talar.

Digitalt berättande: Kreativt skapande av berättelser i sex delar (6PSM)

(Dent-Brown, K., 2011. Six-Part Storymaking som ett verktyg för CAT-utövare. Reformulering, sommar, s.34-36)

Dela upp eleverna i par, så att varje par delar ett Google-dokument där de turas om att svara på följande punkter för att skapa en berättelse. I slutet presenterar varje par sin berättelse:
DE SEX ELEMENTEN:

1.Forma huvudpersonen i berättelsen.

2.Beskriv det huvudsakliga uppdrag som karaktären måste utföra.

3.Namnge den hjälpande kraften i berättelsen (person, sak eller plats).

4.Namnge den hindrande kraften i berättelsen (person, sak eller plats).

5.Beskriv hur huvudpersonen hanterar de hinder han/hon möter – handlingen i berättelsen.

6.Forma slutet på berättelsen.