Gruppaktiviteter

Fördomar och stereotyper

Skapa ett konto på www.mentimeter.com, välj att skapa ett “ordmoln” och ställ följande frågor:

 • Under 30 år: Vilka ord kommer du att tänka på när du tänker på personer i denna åldersgrupp?
 • Över 30 år: Vilka ord kommer du att tänka på när du tänker på personer i denna åldersgrupp?

Dela länken med eleverna för att samla in deras svar och diskutera sedan dessa frågor:

 • Vilken grupp tillhör du?
 • Känner du dig representerad av de ord som används?
 • Vilka ord tycker du är lämpliga för att beskriva din åldersgrupp?
 • Finns det några negativa ord? Hur känner du inför dem?

Skapa kontakter och bryta ner hinder

Utan att prata med de andra deltagarna ställer ni er på rad och respekterar åldersordningen. Kontrollera att ditt val är korrekt och diskutera följande frågor. Alternativt kan du be en frivillig att placera alla i ledet.

Frågor:

 • Hur fastställde ni positionerna i linjen?
 • Var du på rätt plats? Om inte, hur kände du dig?
 • Tycker du om den plats du faktiskt intar i linjen?
 • Om du kunde välja, vilken plats skulle du ta?
 • Vad innebär det att vara i den åldern? Vad tror du att du kunde göra i den åldern som du inte kan göra nu?