Gruppaktiviteter

Förse deltagarna med anteckningsblock och pennor.

Be varje deltagare att skapa en tidslinje över sitt liv och lyfta fram viktiga milstolpar, prestationer och betydelsefulla minnen. De kan använda symboler, teckningar eller ord för att representera dessa händelser.

När deltagarna har slutfört sina tidslinjer kan de dela sina skapelser med en partner från en annan generation och förklara betydelsen av varje milstolpe.

Dela in deltagarna i smågrupper, där varje grupp består av medlemmar från olika generationer.

Tilldela varje grupp ett specifikt årtionde (t.ex. 1960-talet, 1980-talet, 2000-talet) och ge en lista över viktiga händelser, trender och kulturella aspekter från det årtiondet.

Uppmuntra deltagarna att dela med sig av sina minnen, erfarenheter och berättelser relaterade till det tilldelade årtiondet i sina smågrupper.